Miễn phí vận chuyển
Chất lượng sản phẩm
Chất lượng cam kết
Hỗ trợ trực tuyến

THIẾT BỊ NGÀNH MAY

PHỤ TÙNG VÀ LINH KIỆN

CÁC DÒNG MÁY MAY

MÁY LẬP TRÌNH TRẦN BÔNG SEHUI VÀ PHỤ KIỆN

PHỤ TÙNG VÀ LINH KIỆN MÁY CẮT TỰ ĐỘNG

JUKI

Durkopp

Pegasus

Mauser

Lotus

Hệ thống POLO

Hệ thống comple veston